Legislativa stále více nutí výrobce automobilů k ochraně životního prostředí. I tento systém vznikl proto, aby bylo možno dodržet přísnější exhalační předpisy. Využití tohoto filtru je, že se v něm dokáží zachycovat saze která vznětové motory produkují a tak se nedostávají do ovzduší. Zde je tabulka emisních limitů, která jasně ukazuje jak se zpřísňují hodnoty vypouštěných exhalátů.

Více >