Kdy : 22. června 2013

Kde : Sedlec čp. 35, Kutná Hora GPS

V kolik : 12:00 – 12:30 hodin

Program : sraz s posezením a seznámením z dalšími vlastníky vozů Ford

Diskuze ke srazu : Zde