Následující obrázek znázorňuje detaily zavěšení předního kola (McPherson) u vozů Ford Focus první generace.

Pozice 1 – torzní tyč

Náprava s torzní tyčí je obecné označení pro jakoukoli nápravu vozidla, která pro odpružení používá torzní (zkrutnou) tyč. Jeden konec dlouhé kovové tyče je pevně ukotven ve skeletu vozidla, zatímco opačný konec je namontován na páku probíhající podélně s osou vozidla, na které je závěs kola. Svislý pohyb kola způsobuje, že se tyč otáčí okolo své osy a klade pružný odpor. Účinná pružnost je dána délkou, průměrem a materiálem tyče.

Pozice 2 – spojovací tyč stabilizátoru

Nám známé “tyčky stabilizátoru”. Jedním koncem je tyčka upevněna na zkrutném stabilizátoru a druhým koncem je uchycená na tělese tlumiče. Pokud má v upevňovacích okách vůle, projevuje se to jako klepání při přejíždění nerovností.

Pozice 3 – vinutá pružina

Pružina jak už z názvu vyplývá zachycuje přenos sil pohybujícího se vozidla a nerovností vozovky, má vliv na pohodlí cestujících ve vozidle. Pružiny u FF se montují pomocí stahováku barevným označením dolů.

Pozice 4 – horní uchycení pružící jednotky

Díky konstrukci se síly od pružiny i od tlumiče přenášejí do karosérie odděleně. Děje se tak pomocí pryžových silentbloků.

Pozice 5 a 6 – měch a pryžová přídavná pružina

Prvky které chrání pístnici tlumiče a omezují maximální propružení.

Pozice 7 – tlumič

Tlumič je u nápravy McPherson nosným prvkem a tvoří jeden z bodů uchycení nápravy do vozidla. Dolní konec tlumiče je namontovaný pomocí svěrného spoje do výkovku náboje a spolu s ním tvoří osu natáčení kola.

Pozice 8 – výkyvné uložení

V tomto místě je připevněno spodní příčné rameno, tvořící záchytný prvek nápravy.

Pozice 9 – pryžové ložiskové pouzdro se závěsným třmenem

Je to pryžový silentblok tlumící přenos nárazů od kol do karosérie. Tyto silentbloky časem stárnou, tvrdnou a vymačkávají se. Samotné se nevyměňují, mění se pouze celé spodní rameno. Obdobný silentblok je i v místě kam ukazuje šipka pozice 10. Nemá však objímku.

Pozice 10 – příčné rameno

Tvoří spodní uchycení náboje kola. Je to plechový svařenec s kloubem umožňujícím otáčení a kývavý pohyb náboje kola.

Pozice 11 – příčník

Je to vlastně skelet přední nápravy na kterém jsou namontována příčná ramena, posilovač řízení.

zdroj: Wikipedia

Poznámka: Po demontáži nosných šroubových spojů by se vždy měly použít nové šrouby.